top of page

Forum Posts

sfasfgav
Mar 03, 2023
In Announcements and deals
ประตู ประตูบานเฟี๊ยมจาก WINDOOR มีความแข็งแรงคงทน รวมถึงมีกลไก ที่จะทำให้การเปิดปิด ประตูต่างๆ นั้นลื่นไหล ไม่สะดุด ชุดอุปกรณ์แขวนรางบานเฟี้ยม มีมาตรฐาน สามารถรับน้ำหนักประตูได้ และสามารถตอบโจทย์การใช้งาน หน้าต่างกระจก และความสวยงามได้พร้อมๆกัน นอกจากนี้ เรายังมีผลงานอื่นๆ เช่น งานราวกันตก งานระแนงอลูมิเนียม หน้าต่างประตูบานเลื่อน
0
0
1
S

sfasfgav

More actions
bottom of page